Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

prof. dr hab. Alina KOWALCZYKOWA

historyk literatury; pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; autorka książek naukowych (m.in. Romantyczni szaleńcy, 1977; Warszawa romantyczna, 1987; Piłsudski i tradycja, 1991; Słowacki, 1993; Dramat i teatr romantyczny, 1997) i popularyzatorskich (m.in. Czym był romantyzm?, 1990; Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918–1939, 1981) oraz podręczników licealnych Romantyzm (1994, Wydawnictwo STENTOR) i Literatura 1918–1939 (1997, Wydawnictwo STENTOR).

Publikacje autora

Romantyzm. Nowe spojrzenie

 

 

oferta specjalna
Romantyzm. Nowe spojrzenie